Thông báo

 1. Hiện tại hầu hết server Google Drive đã die, tải batch nếu có!
 2. Server Backup và Server Seed Torrent hiện tại đang duy trì bằng tiền túi của nhóm.
 3. Bạn có thể Donate nhóm bằng thẻ điện thoạiPaypal
 4. Donate là một hình thức ủng hộ, dù có Donate hay không bọn mình vẫn tiếp tục dịch!

Fuyu Fansub!

New Releases

  • Killing Bites - 01
   • 480p
    • Killing Bites [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • D50
   • 720p
   • 1080p
    • Killing Bites [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • D50
  • Killing Bites
   • 480p
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • D50
   • 720p
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • D50
   • 1080p
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • D50
  • Gakuen Babysitters - 02
   • 480p
    • Gakuen Babysitters [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • D50
   • 720p
   • 1080p
    • Gakuen Babysitters [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • D50
  • Beatless - 01
   • 480p
    • Beatless [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • D50
   • 720p
   • 1080p
    • Beatless [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • D50
  • Beatless
   • 480p
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • D50
   • 720p
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • D50
   • 1080p
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • D50
  • Slow Start - 02
   • 480p
    • Slow Start [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • D50
   • 720p
   • 1080p
    • Slow Start [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • D50
  • Kokkoku - 02
   • 480p
    • Kokkoku [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • D50
   • 720p
   • 1080p
    • Kokkoku [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • D50
  • Mitsuboshi Colors - 02
   • 480p
    • Mitsuboshi Colors [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • D50
   • 720p
   • 1080p
    • Mitsuboshi Colors [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • D50
  • Cardcaptor Sakura Clear Card - 02
   • 480p
    • Cardcaptor Sakura Clear Card [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • D50
   • 720p
   • 1080p
    • Cardcaptor Sakura Clear Card [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • D50
  • Mahoutsukai no Yome - 14
   • 480p
    • Mahoutsukai no Yome [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • D50
   • 720p
   • 1080p
    • Mahoutsukai no Yome [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • D50
  • Osomatsu-san 2 - 14
   • 480p
    • Osomatsu-san 2 [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • D50
   • 720p
   • 1080p
    • Osomatsu-san 2 [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • D50
  • Toji no Miko - 02
   • 480p
    • Toji no Miko [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • D50
   • 720p
   • 1080p
    • Toji no Miko [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • D50
  • Poputepipikku - 02
   • 480p
    • Poputepipikku [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • D50
   • 720p
   • 1080p
    • Poputepipikku [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • D50
  • Grancrest Senki - 02
   • 480p
    • Grancrest Senki [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • D50
   • 720p
   • 1080p
    • Grancrest Senki [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • D50
  • Garo: Vanishing Line - 13
   • 480p
    • Garo: Vanishing Line [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • D50
   • 720p
   • 1080p
    • Garo: Vanishing Line [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • D50
  • Citrus - 02
   • 480p
    • Citrus [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • D50
   • 720p
   • 1080p
    • Citrus [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • D50
  • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku
   • 480p
    • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • D50
   • 720p
    • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku [720p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • D50
   • 1080p
    • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • D50
  • Yuru Camp△ - 02
   • 480p
    • Yuru Camp△ [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • D50
   • 720p
   • 1080p
    • Yuru Camp△ [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • D50
  • Hakumei to Mikochi - 01
   • 480p
    • Hakumei to Mikochi [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • D50
   • 720p
   • 1080p
    • Hakumei to Mikochi [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • D50