Thành lập vào ngày 24/4/2014 vì một số bất đồng với fansub cũ, các thành viên đã tách ra lập nhóm Fuyu này.
[tmm name=”leader”]