Thành lập vào ngày 24/4/2014 vì một số bất đồng với fansub cũ, các thành viên đã tách ra lập nhóm Fuyu này.

Henxuj
Leader
Khinh người, bố láo, dịch nhanh kỉ lục, chất lượng khủng
Natsu
Support, Editor
Ăn hại
Adolf
Translator
Thánh N3
Ric-kun
Translator
?? 😀 ??
Linh
Translator
Gái
Đạt
Encoder
Siêu nhân encode
Kuro
TRANSLATOR
Minh Nhật
Translator