Tôi tải về nhưng không thấy Sub?

Chúng tôi khuyến khích sử dụng K-Lite. Phần mềm hỗ trợ toàn bộ định dạng phim.

Tôi tải Server Torrent nhưng chỉ ra tệp mà không ra phim?

Vui lòng cài đặt Utorrent hoặc Bittorrent để được hỗ trợ.

Làm sao để tải Server Magnet?

Vui lòng cài đặt Utorrent hoặc Bittorrent để được hỗ trợ.

Tôi muốn sub rời

Chúng tôi không hỗ trợ share sub rời.

Tôi muốn các bạn dịch bộ abc

Chúng tôi không nhận dịch theo yêu cầu.

Link bị die!

Nếu link bị die vui lòng liên hệ chúng tôi tại địa chỉ fb: fb.com/fuyufansub

Tôi muốn gia nhập nhóm.

Vui lòng liên hệ chúng tôi tại địa chỉ fb: fb.com/fuyufansub