18if

18if

18if lấy bối cảnh trong thế giới giấc mơ, nó là một cảnh giới vô thức giữa mơ và thực, được hình thành từ hy vọng, ham muốn và sợ hãi. Haruto nhân vật chính, anh luôn có những giấc ngủ ngắn trong căn phòng của mình, và vô tình anh đã bước vào những giấc mơ của người khác. Một ngày anh vô tình bước vào giấc mơ của phù thuỷ(là những người muốn bỏ lại thế giới thực), tất cả đều mắc chung một căn bệnh mang tên “giấc ngủ công chúa” (Trích công chúa ngủ trong rừng). Liệu Haruto có tìm ra lối ra và trở về thế giới thực?

Download Batches

Mẹo: Bạn có thể tải toàn bộ các tập phim bằng Batch!
  • 18if [Batch]

Download Single Episodes

  • 18if - 13
   • 480p
    • 18if [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • MS
    • Backup
   • 720p
   • 1080p
    • 18if [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • MS
    • Backup
  • 18if - 12
   • 480p
    • 18if [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • MS
    • Backup
   • 720p
   • 1080p
    • 18if [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • MS
    • Backup
  • 18if - 11
   • 480p
    • 18if [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • MS
    • Backup
   • 720p
   • 1080p
    • 18if [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • MS
    • Backup
  • 18if - 10
   • 480p
    • 18if [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • MS
    • Backup
   • 720p
   • 1080p
    • 18if [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • MS
    • Backup
  • 18if - 09
   • 480p
    • 18if [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • MS
    • Backup
   • 720p
   • 1080p
    • 18if [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • MS
    • Backup
  • 18if - 08
   • 480p
    • 18if [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • MS
    • Backup
   • 720p
   • 1080p
    • 18if [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • MS
    • Backup
  • 18if - 07
   • 480p
    • 18if [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • 18if [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • 18if - 06
   • 480p
    • 18if [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • 18if [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • 18if - 05
   • 480p
    • 18if [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • 18if [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • 18if - 04
   • 480p
    • 18if [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • 18if [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • 18if - 03
   • 480p
    • 18if [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • MS
   • 720p
   • 1080p
    • 18if [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • MS
  • 18if - 02
   • 480p
    • 18if [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • 18if [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • 18if - 01v2
   • 480p
    • 18if [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • 18if [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta


3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.