Akiba's Trip

Akiba’s Trip

Số tập: 12

Staff: Adolf

Tag: Comedy, Action

Nội dung:

Lấy bối cảnh ở ở Akihabara, khu vực mua sắm bị xâm chiếm bởi những sinh vật gọi là “synthisters” Chúng ăn năng lượng và ý chí để sống. Chúng chỉ có thể được ngừng lại bằng cách tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, tức là để đánh bại các “synthisters”, cần phải lột sạch quần áo của chúng :3

Download Batches

Mẹo: Bạn có thể tải toàn bộ các tập phim bằng Batch!
  • Akiba's Trip
   • 480p
    • Akiba's Trip [480p]
    • GD
   • 720p
    • Akiba's Trip [720p]
    • GD
   • 1080p
    • Akiba's Trip [1080p]
    • GD

Download Single Episodes

 • There are no episodes for this show yet.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.