Big Order

Big Order

Thể loại: action, comedy, supernatural, post-apocalypse

Nội dung: Sau thảm họa Đại Hủy Diệt khiến thế giới đứng bên bờ diệt vong 10 năm trước. Cựu độc tài Hoshimiya Eiji đã quay trở lại để thống trị thế giới, tuyên bố chiến tranh với toàn nhân loại.

Lưu ý: Nhạc dở éo làm

Download Batches

Mẹo: Bạn có thể tải toàn bộ các tập phim bằng Batch!
 • There are no batches for this show yet.

Download Single Episodes

  • Big Order - 06
   • 480p
    • Big Order [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
    • Big Order [720p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 1080p
    • Big Order [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Big Order - 05
   • 480p
    • Big Order [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
    • Big Order [720p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 1080p
    • Big Order [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Big Order - 04
   • 480p
    • Big Order [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
    • Big Order [720p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 1080p
    • Big Order [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Big Order - 03
   • 480p
    • Big Order [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
    • Big Order [720p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 1080p
    • Big Order [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Big Order - 02
   • 480p
    • Big Order [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
    • Big Order [720p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 1080p
    • Big Order [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Big Order - 01
   • 480p
    • Big Order [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
    • Big Order [720p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 1080p
    • Big Order [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta


1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.