Black Clover

Black Clover

Trong thế giới nơi phép thuật ngự trị, hai kẻ bị ruồng bỏ – Asta và Yuno đã gặp gỡ nhau tại một ngôi nhà thờ. Yuno là một thiên tài, được ban cho năng lực phép thuật vô hạn, còn Asta lại là người duy nhất trên thế giới không có bất kỳ phép thuật nào. Khi cả hai được 15 tuổi, họ nhận được những cuốn sách phép thuật có khả năng phóng đại mọi loại phép thuật của người sở hữu nó. Cuốn sách của Asta hóa ra là hàng hiếm, có khả năng kháng phép, đẩy lùi bất cứ chiêu thức nào của đối thủ. Tuy khác biệt nhưng họ lại là cặp đối thủ rất tốt với nhau. Giờ đây, Yuno và Asta đã sẵn sàng cho những thử thách lớn nhất đời mình để đạt được ước mơ trở thành Ma Pháp Vương.

Download Batches

Mẹo: Bạn có thể tải toàn bộ các tập phim bằng Batch!
 • There are no batches for this show yet.

Download Single Episodes

  • Black Clover - 14
   • 480p
    • Black Clover [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Black Clover [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Black Clover - 13
   • 480p
    • Black Clover [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Black Clover [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Black Clover - 12
   • 480p
    • Black Clover [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Black Clover [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Black Clover - 11
   • 480p
    • Black Clover [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Black Clover [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Black Clover - 10
   • 480p
    • Black Clover [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Black Clover [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Black Clover - 09
   • 480p
    • Black Clover [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Black Clover [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Black Clover - 08
   • 480p
    • Black Clover [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Black Clover [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Black Clover - 07
   • 480p
    • Black Clover [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Black Clover [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Black Clover - 06
   • 480p
    • Black Clover [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Black Clover [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Black Clover - 05
   • 480p
    • Black Clover [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • Cloud
   • 720p
   • 1080p
    • Black Clover [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • Cloud
  • Black Clover - 04
   • 480p
    • Black Clover [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • FF
    • Backup
   • 720p
   • 1080p
    • Black Clover [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • FF
    • Backup
  • Black Clover - 03
   • 480p
    • Black Clover [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • MS
    • Backup
   • 720p
   • 1080p
    • Black Clover [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • MS
    • Backup
  • Black Clover - 02
   • 480p
    • Black Clover [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • MS
    • Backup
   • 720p
   • 1080p
    • Black Clover [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • MS
    • Backup


4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.