Bokusatsu Tenshi Dokuro-chan

Bokusatsu Tenshi Dokuro-chan

Bokusatsu Tenshi có nghĩa là thiên sứ sát nhân. Dokuro-chan, một thiên sứ được gửi từ tương lai để giết Sakura. Không hiểu cớ nào cô không giết cậu mà lại yêu cậu say đắm. Mỗi lần “giận yêu” cô lại cho cậu một chuỳ, và hồi sinh bằng khẩu lệnh “Pi-Piru-Piru-Piru-pi-Piru-pi!”.
Dịch: Adolf

Download Batches

Mẹo: Bạn có thể tải toàn bộ các tập phim bằng Batch!
  • Bộc Sát Thiên Sứ - 1,2
   • 480p
    • Bokusatsu Tenshi Dokuro-chan [480p]
    • GD
    • MS
   • 720p
    • Bokusatsu Tenshi Dokuro-chan [720p]
    • GD
    • MS
   • 1080p
    • Bokusatsu Tenshi Dokuro-chan [1080p]
    • GD
    • MS

Download Single Episodes

 • There are no episodes for this show yet.


1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.