Busou Shoujo Machiavellism

Busou Shoujo Machiavellism


Học Viện Tư Thục Aichi vốn là một trường nữ sinh dành cho các cô gái ở tầng lớp thượng lưu. Nhưng khi chuyển thành trường có cả nam lẫn nữ, các nữ sinh vì cảm thấy e sợ nên đã yêu cầu được phép mang vũ khí tới lớp. Đó cũng là lúc một lực lượng chấp hành năm thành viên với tên gọi “Ngũ Kiếm Tối Cao” được thành lập. Nhiều thế hệ trôi qua, Ngũ Kiếm đã trở thành một đơn vị chuyên chỉnh đốn các học sinh cá biệt.
Sau một vụ ẩu đả lớn, nhân vật chính Fudou Nomura đã bị gửi tới ngôi trường này. Liệu cậu sẽ làm gì khi chỉ có hai lựa chọn duy nhất dành cho cậu sau khi nhập học tại nơi đây: hoặc bị đuổi học, hoặc chấp nhận bị chỉnh đốn như những nam sinh khác tại đây – bị buộc phải ăn mặc và cư xử như con gái!

Download Batches

Mẹo: Bạn có thể tải toàn bộ các tập phim bằng Batch!
  • Busou Shoujo Machiavellism
   • 720p
    • Busou Shoujo Machiavellism [720p]
    • Drive
   • 1080p
    • Busou Shoujo Machiavellism [1080p]
    • Drive

Download Single Episodes

  • Busou Shoujo Machiavellianism - 12
   • 480p
    • Busou Shoujo Machiavellism [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Busou Shoujo Machiavellism [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Busou Shoujo Machiavellianism - 11
   • 480p
    • Busou Shoujo Machiavellism [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • MS
   • 720p
   • 1080p
    • Busou Shoujo Machiavellism [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • MS
  • Busou Shoujo Machiavellianism - 10
   • 480p
    • Busou Shoujo Machiavellism [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • MS
   • 720p
   • 1080p
    • Busou Shoujo Machiavellism [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • MS
  • Busou Shoujo Machiavellianism - 09
   • 480p
    • Busou Shoujo Machiavellism [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
  • Busou Shoujo Machiavellianism - 08
   • 480p
    • Busou Shoujo Machiavellism [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Busou Shoujo Machiavellism [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Busou Shoujo Machiavellianism - 07
   • 480p
    • Busou Shoujo Machiavellism [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • [Fuyu] Busou Shoujo Machiavellianism - 07 [1080p].mkv
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Busou Shoujo Machiavellianism - 06
   • 480p
    • Busou Shoujo Machiavellism [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
    • [Fuyu] Busou Shoujo Machiavellianism - 06 [720p].mkv
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 1080p
    • [Fuyu] Busou Shoujo Machiavellianism - 06 [1080p].mkv
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Busou Shoujo Machiavellianism - 05
   • 480p
    • Busou Shoujo Machiavellism [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
    • [Fuyu] Busou Shoujo Machiavellianism - 05 [720p].mkv
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 1080p
    • [Fuyu] Busou Shoujo Machiavellianism - 05 [1080p].mkv
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Busou Shoujo Machiavellianism - 04
   • 480p
    • Busou Shoujo Machiavellism [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
    • [Fuyu] Busou Shoujo Machiavellianism - 04 [720p].mkv
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 1080p
    • [Fuyu] Busou Shoujo Machiavellianism - 04 [1080p].mkv
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Busou Shoujo Machiavellianism - 03
   • 480p
    • Busou Shoujo Machiavellism [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
    • [Fuyu] Busou Shoujo Machiavellianism - 03 [720p].mkv
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 1080p
    • [Fuyu] Busou Shoujo Machiavellianism - 03 [1080p].mkv
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Busou Shoujo Machiavellianism - 02
   • 480p
    • Busou Shoujo Machiavellism [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
    • [Fuyu] Busou Shoujo Machiavellianism - 02 [720p].mkv
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 1080p
    • [Fuyu] Busou Shoujo Machiavellianism - 02 [1080p].mkv
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Busou Shoujo Machiavellianism - 01
   • 480p
    • Busou Shoujo Machiavellism [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
    • [Fuyu] Busou Shoujo Machiavellianism - 01 [720p].mkv
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 1080p
    • [Fuyu] Busou Shoujo Machiavellianism - 01 [1080p].mkv
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta

Promotional Videos28 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.