Centaur no Nayami

Centaur no Nayami

Là con gái mới lớn thật không dễ tí nào, đặc biệt là với nàng nhân mã Himeno. Himeno là một cô nàng đáng yêu, hay mắc cỡ, hiện đang phải cố gắng đấu tranh hằng ngày để trải qua những gian nan, thử thách ở lứa tuổi này, giống như bao cô nữ sinh khác. Điểm khác biệt duy nhất của Himeno chính là… cô là một nàng nhân mã. Nhưng cô không hề cô đơn đâu, vì tất cả những bạn chung lớp với Himeno đều là những sinh vật siêu nhiên, như là: có sừng, có cánh, có đuôi, hào quang bao phủ hay nhiều đặc điểm kì lạ khác nữa. Dù là những sinh vật giả tưởng, nhưng Himeno và những người bạn của mình cũng phải trải qua cuộc sống học đường và tình yêu như những người bình thường khác vậy.

Download Batches

Mẹo: Bạn có thể tải toàn bộ các tập phim bằng Batch!
  • Centaur no Nayami
   • 480p
    • Centaur no Nayami [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • MS
    • Backup
   • 720p
   • 1080p
    • Centaur no Nayami [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • MS
    • Backup

Download Single Episodes

  • Centaur no Nayami - 07
   • 480p
    • Centaur no Nayami [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Centaur no Nayami [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Centaur no Nayami - 06
   • 480p
    • Centaur no Nayami [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Centaur no Nayami [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Centaur no Nayami - 05
   • 480p
    • Centaur no Nayami [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Centaur no Nayami [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Centaur no Nayami - 04
   • 480p
    • Centaur no Nayami [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Centaur no Nayami [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Centaur no Nayami - 03
   • 480p
    • Centaur no Nayami [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Centaur no Nayami [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Centaur no Nayami - 02
   • 480p
    • Centaur no Nayami [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • MS
   • 720p
   • 1080p
    • Centaur no Nayami [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • MS
  • Centaur no Nayami - 01
   • 480p
    • Centaur no Nayami [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Centaur no Nayami [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta


1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.