Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku

Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku

Một lập trình viên 29 tuổi tên là Ichirou Suzuki đã vô tình tự dịch chuyển bản thân vào trong thế giới kì ảo của RPG. Trong game, anh là một chàng trai 15 tuổi có tên là Satou. Ban đầu anh đã nghĩ đây chỉ là một giấc mơ, nhưng sau đó nhanh chóng nhận ra đây chính là hiện thực. Vì khả năng sử dụng năng lực có giới hạn, anh đã phải gia nhập vào quân đội và bắt đầu một hành trình phiêu lưu vượt sức tưởng tượng. Satou đã quyết định sẽ giấu đi năng lực thật sự của mình và sống hòa thuận, vui vẻ cùng với mọi người. Tuy nhiên, do quá trình phát triển của cốt truyện trong game, nhiều quái thú bắt đầu xuất hiện. Hãy cùng chờ đón xem Satou sẽ đối phó với chúng như thế nào?

Download Batches

Mẹo: Bạn có thể tải toàn bộ các tập phim bằng Batch!
  • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku
   • 480p
    • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku [480p]
    • Drive
   • 720p
    • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku [720p]
    • Drive
   • 1080p
    • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku [1080p]
    • Drive
  • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku
   • 480p
    • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku [480p]
    • Drive
   • 720p
    • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku [720p]
    • Drive
   • 1080p
    • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku [1080p]
    • Drive

Download Single Episodes

  • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku - 12
   • 480p
    • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku - 11
   • 480p
    • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku - 10
   • 480p
    • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku - 09
   • 480p
    • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku - 08
   • 480p
    • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku - 07
   • 480p
    • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku - 06
   • 480p
    • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku - 05
   • 480p
    • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku - 04
   • 480p
    • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku - 03
   • 480p
    • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku - 02
   • 480p
    • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku - 01
   • 480p
    • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta


2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.