Diabolik Lovers More, Blood

Diabolik Lovers More, Blood

Komori Yui cô gái sống nhờ nhà Sakamaki, việc bị 6 anh em Ma Cà Rồng nhà Sakamaki hút máu là chuyện mỗi ngày. Thế nhưng một ngày… trước mặt họ… những con Ma Cà Rồng mới… 4 anh em Vô Thần xuất hiện.「Eva… ta đến đón em đây.」「Chào, EmuNeko-chan! / Emu = M」「Đừng chạy nhé, đồ lợn nái!」「Em có đau không?… thích không?」. Bọn chúng gọi Yui là Eva (ibu), mục đích của chúng là gì? Và “Adam” nghĩa là gì… Ngay bây giờ một vận mệnh mới đã bắt đầu chuyển động. (Dịch từ source chính thức)
Nhân lực: Natsu

Download Batches

Mẹo: Bạn có thể tải toàn bộ các tập phim bằng Batch!
  • Diabolik Lovers More, Blood - END
   • 480p
    • Diabolik Lovers More, Blood [480p]
    • GD
    • MS
   • 720p
    • Diabolik Lovers More, Blood [720p]
    • GD
    • MS
   • 1080p
    • Diabolik Lovers More, Blood [1080p]
    • GD
    • MS

Download Single Episodes

 • There are no episodes for this show yet.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.