Fate/Extra Last Encore

Fate/Extra Last Encore

Thức dậy trong một thế giới ảo và không rõ quá khứ, Hakuno thấy mình bị buộc phải đấu tranh để sống sót trong một cuộc chiến mà bản thân anh còn không hiểu gì về nó, nhưng giải thưởng là điều ước kỳ diệu cho bất cứ thứ gì anh muốn. Có sự trợ giúp của một Servant năng động, Hakuno đã tham gia vào cuộc chiến sống còn với cả bạn bè và kẻ thù để chạm tay được tới chén thánh…

Download Batches

Mẹo: Bạn có thể tải toàn bộ các tập phim bằng Batch!
  • Fate/Extra Last Encore
   • 480p
    • Fate/Extra Last Encore [480p]
    • Drive
   • 720p
    • Fate/Extra Last Encore [720p]
    • Drive
   • 1080p
    • Fate/Extra Last Encore [1080p]
    • Drive

Download Single Episodes

  • Fate Extra Last Encore - 10
   • 480p
    • Fate/Extra Last Encore [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Fate/Extra Last Encore [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Fate Extra Last Encore - 09
   • 480p
    • Fate/Extra Last Encore [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Fate/Extra Last Encore [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Fate Extra Last Encore - 08
   • 480p
    • Fate/Extra Last Encore [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Fate/Extra Last Encore [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Fate Extra Last Encore - 07
   • 480p
    • Fate/Extra Last Encore [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Fate/Extra Last Encore [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Fate Extra Last Encore - 06
   • 480p
    • Fate/Extra Last Encore [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Fate/Extra Last Encore [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Fate Extra Last Encore - 05
   • 480p
    • Fate/Extra Last Encore [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Fate/Extra Last Encore [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Fate Extra Last Encore - 04
   • 480p
    • Fate/Extra Last Encore [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Fate/Extra Last Encore [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Fate Extra Last Encore - 03
   • 480p
    • Fate/Extra Last Encore [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Fate/Extra Last Encore [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Fate Extra Last Encore - 02
   • 480p
    • Fate/Extra Last Encore [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Fate/Extra Last Encore [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Fate/Extra Last Encore - 01
   • 480p
    • Fate/Extra Last Encore [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Fate/Extra Last Encore [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta


1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.