Fate/Apocrypha

Fate/Apocrypha

Trong quá khứ, một Cuộc Chiến Chén Thánh đã nổ ra tại thành phố Fuyuki bởi 7 Master và 7 Servant. Tuy nhiên, 1 pháp sư đã lợi dụng sự hỗn loạn trong cuộc Thế Chiến thứ II để đánh cắp Chén Thánh. Nhiều thập kỉ trôi qua, gia tộc Yggdmillennia – nơi xem Chén Thánh là biểu tượng của mình – đã quyết định li khai khỏi Hội Pháp Sư. Để đối phó gia tộc nổi loạn này, Hội Pháp Sư đã cử đi đội quân tinh nhuệ nhất của mình, nhưng tất cả đều đã bị đánh bại bởi Servant mà nhà Yggdmillennia triệu hồi. Người sống sót cuối cùng trong 50 pháp sư đã kịp kích hoạt cơ chế dự phòng của Đại Chén Thánh, cho phép 7 Master và 7 Servant mới tham gia trận chiến. Từ đó, cuộc Đại Chiến Chén Thánh đã được mở màn, giữ những thành viên gia tộc Yggdmillennia và các Master của Hội Pháp Sư.

Download Batches

Mẹo: Bạn có thể tải toàn bộ các tập phim bằng Batch!
  • Fate/Apocrypha [Batch]
   • 480p
    • Fate/Apocrypha [480p]
    • Drive
   • 720p
   • 1080p
    • Fate/Apocrypha [1080p]
    • Drive

Download Single Episodes

  • Fate Apocrypha - 25
   • 480p
    • Fate/Apocrypha [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Fate/Apocrypha [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Fate Apocrypha - 24
   • 480p
    • Fate/Apocrypha [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Fate/Apocrypha [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Fate Apocrypha - 23
   • 480p
    • Fate/Apocrypha [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Fate/Apocrypha [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Fate Apocrypha - 22
   • 480p
    • Fate/Apocrypha [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Fate/Apocrypha [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Fate Apocrypha - 21
   • 480p
    • Fate/Apocrypha [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • AfterCredit
   • 720p
   • 1080p
    • Fate/Apocrypha [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • AfterCredit
  • Fate Apocrypha - 20
   • 480p
    • Fate/Apocrypha [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Fate/Apocrypha [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Fate Apocrypha - 19
   • 480p
    • Fate/Apocrypha [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • Cloud
   • 720p
   • 1080p
    • Fate/Apocrypha [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • Cloud
  • Fate Apocrypha - 18
   • 480p
    • Fate/Apocrypha [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • FF
    • Backup
   • 720p
   • 1080p
    • Fate/Apocrypha [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • FF
    • Backup
  • Fate Apocrypha - 17
   • 480p
    • Fate/Apocrypha [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • MS
    • Backup
   • 720p
   • 1080p
    • Fate/Apocrypha [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • MS
    • Backup
  • Fate Apocrypha - 16
   • 480p
    • Fate/Apocrypha [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • MS
    • Backup
   • 720p
   • 1080p
    • Fate/Apocrypha [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • MS
    • Backup
  • Fate Apocrypha - 15
   • 480p
    • Fate/Apocrypha [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Backup
   • 720p
   • 1080p
    • Fate/Apocrypha [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Backup
  • Fate Apocrypha - 14
   • 480p
    • Fate/Apocrypha [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • MS
    • Backup
   • 720p
   • 1080p
    • Fate/Apocrypha [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • MS
    • Backup
  • Fate Apocrypha - 13
   • 480p
    • Fate/Apocrypha [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • MS
    • Backup
   • 720p
   • 1080p
    • Fate/Apocrypha [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • MS
    • Backup

Promotional Videos12 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.