Gakuen Babysitters

Gakuen Babysitters

Câu chuyện xoay quanh hai anh em Ryouichi và Kotaro Kashima. Khi Ryouichi đang học trung học thì Kotarou chỉ là đứa trẻ mới biết đi. Cuộc sống của cả hai tưởng chừng sẽ trôi qua êm đềm như bao người cho đến khi biến cố xảy ra, ba mẹ họ qua đời trong một vụ tai nạn máy bay thảm khốc. Hai anh em được chuyển đến sống cùng với hiệu trưởng Học viện Morinomiya người cũng bị mất con trai và con dâu trong cùng vụ tai nạn ấy, với điều kiện là Ryouichi phải làm việc tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe với tư cách là bảo mẫu.

Download Batches

Mẹo: Bạn có thể tải toàn bộ các tập phim bằng Batch!
  • Gakuen Babysitters
   • 480p
    • Gakuen Babysitters [480p]
    • Drive
   • 720p
   • 1080p
    • Gakuen Babysitters [1080p]
    • Drive

Download Single Episodes

  • Gakuen Babysitters - 12
   • 480p
    • Gakuen Babysitters [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Gakuen Babysitters [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Gakuen Babysitters - 11
   • 480p
    • Gakuen Babysitters [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Gakuen Babysitters [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Gakuen Babysitters - 10
   • 480p
    • Gakuen Babysitters [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Gakuen Babysitters [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Gakuen Babysitters - 09
   • 480p
    • Gakuen Babysitters [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Gakuen Babysitters [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Gakuen Babysitters - 08
   • 480p
    • Gakuen Babysitters [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Gakuen Babysitters [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Gakuen Babysitters - 07
   • 480p
    • Gakuen Babysitters [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Gakuen Babysitters [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Gakuen Babysitters - 06
   • 480p
    • Gakuen Babysitters [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Gakuen Babysitters [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Gakuen Babysitters - 05
   • 480p
    • Gakuen Babysitters [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Gakuen Babysitters [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Gakuen Babysitters - 04
   • 480p
    • Gakuen Babysitters [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Gakuen Babysitters [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Gakuen Babysitters - 03
   • 480p
    • Gakuen Babysitters [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Gakuen Babysitters [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Gakuen Babysitters - 02
   • 480p
    • Gakuen Babysitters [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Gakuen Babysitters [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Gakuen Babysitters - 01
   • 480p
    • Gakuen Babysitters [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Gakuen Babysitters [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.