Kokkoku

Kokkoku

Nhằm cứu cháu trai bị bắt cóc của mình khỏi tay một tổ chức tôn giáo bí ẩn có tên là “Hội Tình Yêu Chân Chính”, Juri và gia đình cô đã sử dụng viên đá bí ẩn do của ông nội mình để đưa mọi người vào thế giới song song gọi là Stasis. Tuy nhiên, khi họ thâm nhập vào căn cứ của kẻ bắt cóc, họ gặp được những người khác cũng có thể di chuyển tự do. Với những sinh vật huyền bí đang ẩn nấp, liệu họ có thể trốn thoát thế giới song song và trở lại cuộc sống bình thường của họ ?!

Download Batches

Mẹo: Bạn có thể tải toàn bộ các tập phim bằng Batch!
  • Kokkoku
   • 480p
    • Kokkoku [480p]
    • Drive
   • 720p
   • 1080p
    • Kokkoku [1080p]
    • Drive

Download Single Episodes

  • Kokkoku - 12
   • 480p
    • Kokkoku [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Kokkoku [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Kokkoku - 11
   • 480p
    • Kokkoku [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Kokkoku [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Kokkoku - 10
   • 480p
    • Kokkoku [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Kokkoku [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Kokkoku - 09
   • 480p
    • Kokkoku [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Kokkoku [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Kokkoku - 08
   • 480p
    • Kokkoku [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Kokkoku [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Kokkoku - 07
   • 480p
    • Kokkoku [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Kokkoku [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Kokkoku - 06
   • 480p
    • Kokkoku [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Kokkoku [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Kokkoku - 05
   • 480p
    • Kokkoku [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Kokkoku [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Kokkoku - 04
   • 480p
    • Kokkoku [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Kokkoku [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Kokkoku - 03
   • 480p
    • Kokkoku [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Kokkoku [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Kokkoku - 02
   • 480p
    • Kokkoku [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Kokkoku [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Kokkoku - 01
   • 480p
    • Kokkoku [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Kokkoku [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta


2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.