Mahoutsukai no Yome

Mahoutsukai no Yome

Câu chuyện xoay quanh Hatori Chise, một cô bé sống cuộc sống khốn khổ, không người thương yêu và không nơi nương tựa. Đến bước đường cùng, Chise đành bán mình làm nô lệ cho một phù thủy tên Elias Ainsworth, nhưng hắn ta không phải một phù thủy bình thường, mà thân hình lại sở hữu chiếc đầu lâu trắng hếu của quái vật. Chise có khả năng nhìn thấy những điều huyền bí quanh mình, đổi lại cô phải chết đi ngay từ khi còn rất trẻ. Và rồi Elias Ainsworth quyết định giúp đỡ Chise nhưng với một điều kiện: cô phải trở thành phù thủy tập sự và… vợ của hắn.

Download Batches

Mẹo: Bạn có thể tải toàn bộ các tập phim bằng Batch!
  • Mahoutsukai no Yome
   • 480p
    • Mahoutsukai no Yome [480p]
    • Drive
   • 720p
   • 1080p
    • Mahoutsukai no Yome [1080p]
    • Drive

Download Single Episodes

  • Mahoutsukai no Yome - 24
   • 480p
    • Mahoutsukai no Yome [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Mahoutsukai no Yome [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Mahoutsukai no Yome - 23
   • 480p
    • Mahoutsukai no Yome [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Mahoutsukai no Yome [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Mahoutsukai no Yome - 22
   • 480p
    • Mahoutsukai no Yome [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Mahoutsukai no Yome [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Mahoutsukai no Yome - 21
   • 480p
    • Mahoutsukai no Yome [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Mahoutsukai no Yome [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Mahoutsukai no Yome - 20
   • 480p
    • Mahoutsukai no Yome [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Mahoutsukai no Yome [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Mahoutsukai no Yome - 19
   • 480p
    • Mahoutsukai no Yome [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Mahoutsukai no Yome [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Mahoutsukai no Yome - 18
   • 480p
    • Mahoutsukai no Yome [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Mahoutsukai no Yome [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Mahoutsukai no Yome - 17
   • 480p
    • Mahoutsukai no Yome [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Mahoutsukai no Yome [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Mahoutsukai no Yome - 16
   • 480p
    • Mahoutsukai no Yome [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Mahoutsukai no Yome [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Mahoutsukai no Yome - 15
   • 480p
    • Mahoutsukai no Yome [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Mahoutsukai no Yome [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Mahoutsukai no Yome - 14
   • 480p
    • Mahoutsukai no Yome [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Mahoutsukai no Yome [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Mahoutsukai no Yome - 13
   • 480p
    • Mahoutsukai no Yome [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Mahoutsukai no Yome [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Mahoutsukai no Yome - 12
   • 480p
    • Mahoutsukai no Yome [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Mahoutsukai no Yome [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta


3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.