Yuru Camp△

Yuru Camp△

Xúc động trước hình ảnh núi Phú Sĩ in trên mặt sau của tờ 1000 yên, Kagamihara Nadeshiko quyết định đạp xe đến đây để tận mắt chiêm ngưỡng ngọn núi nổi tiếng này. Tại đó, cô gặp Shima Rin – cô nàng có sở thích cắm trại tại chân núi và tình bạn của 2 người bắt đầu từ đó.

Download Batches

Mẹo: Bạn có thể tải toàn bộ các tập phim bằng Batch!
  • Yuru Camp
   • 480p
    • Yuru Camp△ [480p]
    • Drive
   • 720p
   • 1080p
    • Yuru Camp△ [1080p]
    • Drive

Download Single Episodes

  • Yuru Camp - 12
   • 480p
    • Yuru Camp△ [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Yuru Camp△ [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Yuru Camp - 11
   • 480p
    • Yuru Camp△ [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Yuru Camp△ [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Yuru Camp - 10
   • 480p
    • Yuru Camp△ [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Yuru Camp△ [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Yuru Camp - 09
   • 480p
    • Yuru Camp△ [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Yuru Camp△ [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Yuru Camp - 08
   • 480p
    • Yuru Camp△ [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Yuru Camp△ [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Yuru Camp - 07
   • 480p
    • Yuru Camp△ [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Yuru Camp△ [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Yuru Camp - 06
   • 480p
    • Yuru Camp△ [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Yuru Camp△ [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Yuru Camp - 05
   • 480p
    • Yuru Camp△ [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Yuru Camp△ [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Yuru Camp - 04
   • 480p
    • Yuru Camp△ [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Yuru Camp△ [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Yuru Camp - 03
   • 480p
    • Yuru Camp△ [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Yuru Camp△ [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Yuru Camp - 02
   • 480p
    • Yuru Camp△ [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Yuru Camp△ [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
  • Yuru Camp - 01
   • 480p
    • Yuru Camp△ [480p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta
   • 720p
   • 1080p
    • Yuru Camp△ [1080p]
    • Magnet
    • Torrent
    • GD
    • Beta


4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.